"consider a moment" — Słownik kolokacji angielskich

consider a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważaj moment
  1. consider czasownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I considered a moment, then said to him, "This may not have anything to do with bugs.

powered by  eTutor logo