"about one's moments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: about the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś momenty
  1. about przyimek + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The relationship between the two countries really is about moments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo