"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. regard for a moment = weź pod uwagę na moment regard for a moment
2. recall the moment = przypomnij sobie moment recall the moment
4. think a moment = myśleć moment think a moment
5. see the moment = zobacz moment see the moment
6. know the moment = znaj moment know the moment
  • That was when I knew, the moment at which it came to me.
  • Let me know the moment you hear anything from there.
  • He'd said she would know the moment to obey him.
  • They seem to know the precise moment it will come.
  • Let me know the moment those first three suits are ready.
  • He knew the moment she realized what was happening to her.
  • He asked me to let him know the moment you arrived.
  • Of course I knew the very moment that he left this world.
  • But he knew me anyway, the moment I said a word.
  • Please to let me know the moment the operation is over.
7. consider a moment = uważaj moment consider a moment
8. call the moment = zadzwoń do momentu call the moment
9. call at the moment = zadzwoń w tej chwili call at the moment
11. think for a moment = pomyśl chwilę think for a moment
12. evoke moments = przywołaj momenty evoke moments
(5) enjoy, share, use, waste
Kolokacji: 4
(6) spend, pass, rub
Kolokacji: 5
(8) look, watch, wait
Kolokacji: 4
(10) excuse, press, fight
Kolokacji: 3
(12) glare, stare
Kolokacji: 2
(14) lose, forget, fail, drop, miss
Kolokacji: 5
(15) include, let, feature
Kolokacji: 3
(16) need, bow, ask
Kolokacji: 3
(17) pause, hesitate
Kolokacji: 2
(18) achieve, hit, walk
Kolokacji: 3
(19) escape, emerge
Kolokacji: 2
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.