"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. keep coming = kontynuuj przychodzenie keep coming
2. stop coming = zaniechaj dalszych wizyt stop coming
3. try to come = spróbuj przyjść try to come
4. decide to come = postanów przyjść decide to come
5. heard coming = słyszane przybycie heard coming
6. continue to come = kontynuuj przyjście continue to come
7. choose to come = postanów przyjść choose to come
8. use to come = użyj by przyjść use to come
9. keep coming up = kontynuuj pojawianie się keep coming up
10. avoid coming = uniknij przychodzenia avoid coming
11. take to come = zabierać przychodzić take to come
12. try to come up = spróbuj pojawić się try to come up
13. try come = próbować przychodzić try come
(4) refuse, agree, regret
Kolokacji: 3
(5) seem, appear, hint
Kolokacji: 5
(9) beg, appeal
Kolokacji: 2
(11) struggle, bother, risk
Kolokacji: 4
(14) bind, enable
Kolokacji: 2
(15) know, enjoy, love, serve
Kolokacji: 7
(16) reside, hire
Kolokacji: 2
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.