"come safely" — Słownik kolokacji angielskich

come safely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź bezpiecznie
  1. come czasownik + safely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    And so it went on until they came safely to the entrance of the hill.

    Podobne kolokacje: