"come towards" — Słownik kolokacji angielskich

come towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić w kierunku
  1. come czasownik + towards przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They are coming towards the house, but not going away.

    Podobne kolokacje: