14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. see coming = zobacz przychodzenie see coming
2. expect to come = spodziewaj się, że przyjść expect to come
3. invite to come = zaproś by przyjść invite to come
4. wait to come = poczekaj by przyjść wait to come
5. ask to come = poproś by przyjść ask to come
6. consider coming = zastanów się nad przychodzeniem consider coming
7. come without seeing = przyjdź bez widzenia come without seeing
8. interpret to come = objaśniać przychodzić interpret to come
9. come after receiving = nastąp po otrzymywaniu come after receiving
(4) refuse, agree, regret
Kolokacji: 3
(5) seem, appear, hint
Kolokacji: 5
(9) beg, appeal
Kolokacji: 2
(11) struggle, bother, risk
Kolokacji: 4
(14) bind, enable
Kolokacji: 2
(15) know, enjoy, love, serve
Kolokacji: 7
(16) reside, hire
Kolokacji: 2
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.