ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"expect to come" — Słownik kolokacji angielskich

expect to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się, że przyjść
  1. expect czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    She had expected them to come to her side without being asked.

    Podobne kolokacje: