"stop coming" — Słownik kolokacji angielskich

stop coming kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaniechaj dalszych wizyt
  1. stop czasownik + come czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    And remember that he would never stop coming after her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo