"begin coming" — Słownik kolokacji angielskich

begin coming kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij przychodzić
  1. begin czasownik + come czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then, after a few weeks, he began coming less often.

    Podobne kolokacje: