"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(5) close, near, nigh
Kolokacji: 3
(6) straight, direct, indirectly
Kolokacji: 3
(9) forth, away
Kolokacji: 2
(10) cheap, cheaply
Kolokacji: 2
(11) downstairs, upstairs, below
Kolokacji: 3
(12) due, duly
Kolokacji: 2
(17) prepared, unprepared
Kolokacji: 2
1. come prepared = przychodzić przygotowany come prepared
2. come unprepared = przychodzić nieprzygotowany come unprepared
(18) finally, eventually, initially
Kolokacji: 5
(23) late, early, belatedly
Kolokacji: 3
(27) about, around
Kolokacji: 2
(28) fast
Kolokacji: 2
(29) actually, vividly, practically
Kolokacji: 3
(30) shortly, silently, briefly
Kolokacji: 3
(31) later, afterward
Kolokacji: 2
(32) before, ahead
Kolokacji: 3
(35) better, best
Kolokacji: 2
(37) quietly, peacefully, peaceably
Kolokacji: 3
(40) simply, merely
Kolokacji: 2
(42) quick, ready, handy
Kolokacji: 3
(44) strictly, exactly, precisely
Kolokacji: 3
(45) hither, thither
Kolokacji: 2
(49) hardly, barely, scarcely
Kolokacji: 3
(50) readily, promptly
Kolokacji: 2
(52) officially, formally
Kolokacji: 2
(53) reluctantly, hesitantly
Kolokacji: 2
(54) normally, commonly
Kolokacji: 2
(55) especially, particularly
Kolokacji: 2
(59) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(60) illegally, legally
Kolokacji: 2
(61) unarmed, armed
Kolokacji: 2
(62) seemingly, ostensibly
Kolokacji: 2
(64) up, upward
Kolokacji: 2
(65) smoothly, effortlessly
Kolokacji: 2
(66) magically, miraculously
Kolokacji: 2
(67) hurriedly, hastily
Kolokacji: 2
(68) abroad, overseas
Kolokacji: 2
(69) eagerly, hungry
Kolokacji: 2
(70) deep, distantly
Kolokacji: 2
(71) virtually, most
Kolokacji: 2
(72) upstream, downstream
Kolokacji: 2
(73) ere
Kolokacji: 1

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.