"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
1. come out to = przyjdź na zewnątrz come out to
2. come out for = przyjdź na zewnątrz come out for
3. come down in = schodzić w come down in
4. come down for = przyjdź w dół come down for
5. come off of = schodzić z come off of
7. come because of = przychodzić z powodu come because of
8. come off in = schodzić w come off in
9. come off with = schodzić z come off with
10. come over to = osiedlić się w, przybyć do (np. do innego kraju, aby tam zamieszkać) come over to
11. come across from = być jasnym z come across from
12. come up by = pojawiać się przez come up by
13. come except = przychodzić tyle że come except
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.