"forced to come" — Słownik kolokacji angielskich

forced to come kolokacja
Popularniejsza odmiana: force to come
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmuszony do przyjścia
  1. force czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    What you have to do is try not to force words to come.

    Podobne kolokacje: