"force to come" — Słownik kolokacji angielskich

force to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła przyjść
  1. force czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    What you have to do is try not to force words to come.

    Podobne kolokacje:

podobne do "force to come" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "force to come" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
inne