"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(4) refuse, agree, regret
Kolokacji: 3
(5) seem, appear, hint
Kolokacji: 5
(9) beg, appeal
Kolokacji: 2
(11) struggle, bother, risk
Kolokacji: 4
1. tell to come = każ przyjść tell to come
2. promise to come = obietnica przyjścia promise to come
3. motion to come = wniosek o przyjście motion to come
4. beckon to come = skiń przyjść beckon to come
5. call to come = wezwij do przyjścia call to come
6. say to come = każ przyjść say to come
7. gesture to come = gest przyjść gesture to come
8. signal to come = sygnał do przyjścia signal to come
9. shout to come = krzyknij by przyjść shout to come
10. tell come = mówić przychodzić tell come
11. order to come = polecenie przyjścia order to come
12. say coming = powiedz przychodzenie say coming
13. wave to come = fala przyjść wave to come
14. yell to come = ryk przyjść yell to come
(14) bind, enable
Kolokacji: 2
(15) know, enjoy, love, serve
Kolokacji: 7
(16) reside, hire
Kolokacji: 2
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.