ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"tell to come" — Słownik kolokacji angielskich

tell to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): każ przyjść
  1. tell czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    The first time she told me to come back at 1.

    Podobne kolokacje: