ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"say to come" — Słownik kolokacji angielskich

say to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): każ przyjść
  1. say czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    "They said to come to the detention center to take our children back."

    Podobne kolokacje: