"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. year to come = rok przyjść year to come
2. time to come = czas przyjść time to come
3. come up the time = przyjdź w górę czasu come up the time
4. come off the assembly line = zejdź z linii montażowej come off the assembly line
5. day to come = dzień przyjść day to come
7. week to come = tydzień przyjść week to come
8. generation to come = generacja przyjść generation to come
(2) thing, performance
Kolokacji: 2
(3) place, bench, list, home
Kolokacji: 4
(4) chance, reason, opportunity
Kolokacji: 3
(5) stair, road, way, step
Kolokacji: 6
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.