"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
1. come due to = przychodzić z powodu come due to
2. come far from = przychodzić daleko od come far from
3. come out by = wyjedź come out by
4. come out through = wyjdź całkowicie come out through
5. come till = przychodzić kasa sklepowa come till
6. come thanks to = przychodzić dzięki come thanks to
7. come out onto = wychodzić na come out onto
8. come in with = zostań wspólnikiem come in with
9. come off on = schodzić na come off on
10. come out upon = wychodzić na come out upon
11. come off at = schodzić przy come off at
12. come while = przychodzić podczas gdy come while
13. come ahead of = przychodzić przed come ahead of
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.