ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come while" — Słownik kolokacji angielskich

come while kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić podczas gdy
  1. come czasownik + while przyimek
    Luźna kolokacja

    Dad hopes you'll be able to make time and come to our house for at least a little while tomorrow night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo