ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come due to" — Słownik kolokacji angielskich

come due to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić z powodu
  1. come czasownik + due przyimek
    Zwykła kolokacja

    Morgan's playing career came to an end due to injury in 1957.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo