ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come off on" — Słownik kolokacji angielskich

come off on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): schodzić na
  1. come czasownik + on przyimek
    Luźna kolokacja

    He was looking at the makeup paint that had come off on it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo