ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come far from" — Słownik kolokacji angielskich

come far from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić daleko od
  1. come czasownik + far przyimek
    Zwykła kolokacja

    They had not come too far from the tunnel opening.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo