ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come out through" — Słownik kolokacji angielskich

come out through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź całkowicie
  1. come czasownik + through przyimek
    Zwykła kolokacja

    I want everyone in the building to get ready to come out through the front doors.

    Podobne kolokacje:

podobne do "come out through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come out through" po angielsku

phrasal verb
Zobacz także: come up through the ranks

powered by  eTutor logo