"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. come for = przyjdź come for
2. come behind = przyjdź z tyłu come behind
3. come since = przyjdź od tej pory come since
4. come outside = przyjdź na zewnątrz come outside
5. come close to = przyjdź blisko come close to
6. come beside = przychodzić obok come beside
7. come together with = przychodzić razem z come together with
8. come that = przychodzić że come that
9. come above = przyjdź wyżej come above
10. come below = przyjdź poniżej come below
11. come about = zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie) come about
12. come among = przychodzić wśród come among
13. come of = wyniknij come of
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.