"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. year to come = rok przyjść year to come
2. thing to come = rzecz do przyjścia thing to come
3. time to come = czas przyjść time to come
4. come up the time = przyjdź w górę czasu come up the time
5. place to come = miejsce przyjść place to come
6. chance to come = okazja by przyjść chance to come
7. come off the assembly line = zejdź z linii montażowej come off the assembly line
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.