"year to come" — Słownik kolokacji angielskich

year to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rok przyjść
  1. come czasownik + year rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In years to come you might even thank me for it.

    Podobne kolokacje:

podobne do "year to come" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "year to come" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłowie
Christmas comes but once a year , Christmas comes once a year = Święta zdarzają się tylko raz w roku (zwrot, który broni entuzjastycznych obchodów Świąt Bożego Narodzenia)