"come off the assembly line" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zejdź z linii montażowej
  1. come czasownik + line rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Coming off the assembly line now, all right," I said.

    Podobne kolokacje:

podobne do "come off the assembly line" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "come off the assembly line" po polsku — Słownik angielsko-polski

przymiotnik
rzeczownik