"come up the time" — Słownik kolokacji angielskich

come up the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź w górę czasu
  1. come czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I lost customers when this came up the first time."

    Podobne kolokacje: