"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. come apart = rozpadać się come apart
3. come home = przyjść do domu, dotrzeć do domu come home
4. come ashore = zejść na ląd come ashore
5. come through = nadchodzić (o wiadomości) come through
6. come aboard = wejść na statek, wejść na pokład come aboard
7. increasingly come = coraz bardziej przyjdź increasingly come
9. come once = przyjdź raz come once
10. come long = przyjdź długo come long
11. somehow come = jakoś przyjdź somehow come
12. come halfway = przyjdź w połowie drogi come halfway
13. come sometime = przyjdź kiedyś come sometime
14. come behind = przyjdź z tyłu come behind
15. come safely = przyjdź bezpiecznie come safely
16. come someday = przychodzić someday come someday
17. come empty-handed = przychodź z gołymi rękami come empty-handed
18. come nowhere = przyjdź nigdzie come nowhere
19. come over = przyjeżdżać, wpadać (do kogoś) come over
20. come simultaneously = przyjdź jednocześnie come simultaneously
21. supposedly come = ponoć przyjdź supposedly come
22. come in = wchodzić, wejść come in
23. newly come = nowo przyjdź newly come
24. traditionally come = tradycyjnie przyjdź traditionally come
25. come nearby = przyjdź blisko come nearby
26. allegedly come = rzekomo przyjdź allegedly come
27. come overnight = przyjdź nocą come overnight
28. come past = przechodź obok come past
29. come inland = przyjdź w głąb lądu come inland
30. come on = no come on
31. routinely come = rutynowo przyjdź routinely come
32. come alike = przyjdź podobnie come alike
33. come haltingly = przyjdź niepewnie come haltingly
34. come momentarily = przyjdź na chwilę come momentarily
35. come tentatively = przyjdź wstępnie come tentatively
36. come downhill = przyjdź w dół come downhill
37. come incognito = przyjdź incognito come incognito
38. come sideways = przyjdź w bok come sideways
39. come overhead = przyjdź w górze come overhead
40. come overwhelmingly = przyjdź zdecydowanie come overwhelmingly
(5) close, near, nigh
Kolokacji: 3
(6) straight, direct, indirectly
Kolokacji: 3
(9) forth, away
Kolokacji: 2
(10) cheap, cheaply
Kolokacji: 2
(11) downstairs, upstairs, below
Kolokacji: 3
(12) due, duly
Kolokacji: 2
(17) prepared, unprepared
Kolokacji: 2
(18) finally, eventually, initially
Kolokacji: 5
(23) late, early, belatedly
Kolokacji: 3
(27) about, around
Kolokacji: 2
(28) fast
Kolokacji: 2
(29) actually, vividly, practically
Kolokacji: 3
(30) shortly, silently, briefly
Kolokacji: 3
(31) later, afterward
Kolokacji: 2
(32) before, ahead
Kolokacji: 3
(35) better, best
Kolokacji: 2
(37) quietly, peacefully, peaceably
Kolokacji: 3
(40) simply, merely
Kolokacji: 2
(42) quick, ready, handy
Kolokacji: 3
(44) strictly, exactly, precisely
Kolokacji: 3
(45) hither, thither
Kolokacji: 2
(49) hardly, barely, scarcely
Kolokacji: 3
(50) readily, promptly
Kolokacji: 2
(52) officially, formally
Kolokacji: 2
(53) reluctantly, hesitantly
Kolokacji: 2
(54) normally, commonly
Kolokacji: 2
(55) especially, particularly
Kolokacji: 2
(59) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(60) illegally, legally
Kolokacji: 2
(61) unarmed, armed
Kolokacji: 2
(62) seemingly, ostensibly
Kolokacji: 2
(64) up, upward
Kolokacji: 2
(65) smoothly, effortlessly
Kolokacji: 2
(66) magically, miraculously
Kolokacji: 2
(67) hurriedly, hastily
Kolokacji: 2
(68) abroad, overseas
Kolokacji: 2
(69) eagerly, hungry
Kolokacji: 2
(70) deep, distantly
Kolokacji: 2
(71) virtually, most
Kolokacji: 2
(72) upstream, downstream
Kolokacji: 2
(73) ere
Kolokacji: 1

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.