"come tentatively" — Słownik kolokacji angielskich

come tentatively kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź wstępnie
  1. come czasownik + tentatively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The ratmen glanced nervously at each other for support and came at the two warriors tentatively.

    Podobne kolokacje: