"kept coming" — Słownik kolokacji angielskich

kept coming kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep coming
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymane przybycie
  1. keep czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    So we will keep our eyes open as the future comes along.

    Podobne kolokacje: