"stopped coming" — Słownik kolokacji angielskich

stopped coming kolokacja
Popularniejsza odmiana: stop coming
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzenie spowodowano przerwę
  1. stop czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    And remember that he would never stop coming after her.

    Podobne kolokacje: