"decided to come" — Słownik kolokacji angielskich

decided to come kolokacja
Popularniejsza odmiana: decide to come
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanowić przyjść
  1. decide czasownik + come czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What if I hadn't decided to come to her house?

    Podobne kolokacje: