"day to come" — Słownik kolokacji angielskich

day to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzień przyjść
  1. come czasownik + day rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And never more so than in the days to come.

    Podobne kolokacje: