"try come" — Słownik kolokacji angielskich

try come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próbować przychodzić
  1. try czasownik + come czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People try to understand why and come to see a pattern in the attacks.

    Podobne kolokacje: