"come momentarily" — Słownik kolokacji angielskich

come momentarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź na chwilę
  1. come czasownik + momentarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The backup system momentarily came to life, and then it too went down.

    Podobne kolokacje: