"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. come after = ścigany come after
2. come through = nadchodzić (o wiadomości) come through
3. come aboard = wejść na statek, wejść na pokład come aboard
4. come before = stanąć na porządku dziennym, zostać rozpatrzonym come before
5. come within = być objętym (np. ustawą) come within
6. come near = zbliż się come near
7. come toward = przychodzić w kierunku come toward
8. come along = pojawiać się, zbliżać się come along
9. come onto = przychodzić na come onto
10. come via = przychodzić przez come via
11. come alongside = dobijać (do nabrzeża) come alongside
12. come with = być sprzedawanym (produkowanym w zestawie z czymś) come with
13. come over = przyjeżdżać, wpadać (do kogoś) come over
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.