"truly come" — Słownik kolokacji angielskich

truly come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawdę przyjdź
  1. come czasownik + truly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    As they view it, death may not truly come for a century, perhaps two.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo