"come to making" — Słownik kolokacji angielskich

come to making kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dojdź do robienia
  1. make czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    When it comes to making fashion, love is not all you need.

    Podobne kolokacje: