"got to come" — Słownik kolokacji angielskich

got to come kolokacja
Popularniejsza odmiana: get to come
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): namówiony by przyjść
  1. get czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    They got to come across the open to get near.

    Podobne kolokacje: