"started coming" — Słownik kolokacji angielskich

started coming kolokacja
Popularniejsza odmiana: start coming
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczęte przychodzenie
  1. start czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    We started coming back in the second half but their defense was so good.

    Podobne kolokacje: