ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"happen to come" — Słownik kolokacji angielskich

happen to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdarzać się przychodzić
  1. happen czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    Don't ask me how I happened to come to you.

    Podobne kolokacje: