"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. come around = przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą) come around
2. come following = przychodzić następując come following
3. come in = wchodzić, wejść come in
4. come on = pospiesz się come on
5. come at = zaatakuj come at
6. come during = przychodzić podczas come during
7. come without = przyjdź na zewnątrz come without
8. come until = przychodzić do czasu gdy come until
9. come inside = przyjdź do środka come inside
10. come by = wpadnij come by
11. come despite = przychodzić pomimo come despite
12. come against = przychodzić przeciwko come against
13. come between = przyjdź pośrodku come between
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.