"invite to come" — Słownik kolokacji angielskich

invite to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproś by przyjść
  1. invite czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    Parents are invited to come and speak to the children.

    Podobne kolokacje: