"invited to come" — Słownik kolokacji angielskich

invited to come kolokacja
Popularniejsza odmiana: invite to come
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproszony by przyjść
  1. invite czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    Parents are invited to come and speak to the children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo