"come wet" — Słownik kolokacji angielskich

come wet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić mokry
  1. come czasownik + wet przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could see that her fingers came away wet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo