"ask to come" — Słownik kolokacji angielskich

ask to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poproś by przyjść
  1. ask czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    If they had asked for her to come to them, she would have.

    Podobne kolokacje:

podobne do "ask to come" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ask to come" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik