"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. come down with = bądź podawanym w zestawie w dół come down with
2. come up through = pojaw się całkowicie come up through
3. come up during = pojawiać się podczas come up during
4. come out on = wychodzić na come out on
5. come up from = pojawiać się z come up from
6. come out from = wychodzić z come out from
7. come out in = wychodzić w come out in
8. come up in = pojawiać się w come up in
9. come out into = wchodź na zewnątrz come out into
10. come out after = wyjdź potem come out after
11. come up for = przyjdź w górę come up for
12. come out at = wychodzić przy come out at
13. come up at = pojawiać się przy come up at
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.