"tend to come" — Słownik kolokacji angielskich

tend to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej skłoności do przyjścia
  1. tend czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    American women only knew today and tended to come to pieces when just one day went wrong.

    Podobne kolokacje: